Privacyregelement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten die een bestelling plaatsen bij Appeltaartimperium.nl.

Appeltaartimperium.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en vindt jouw privacy belangrijk. Appeltaartimperium.nl houdt zich daarom met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken wij.

Wij verwerken persoonsgegevens van jou omdat jij gebruik maakt van onze diensten. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doelen:

1. Bestelproces

Wij verwerken gegevens die jij zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het plaatsen van je bestelling. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van je bestelling, het bevestigen van je bestelling, de mogelijkheid tot het beoordelen van je bestelling. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de AVG.

Het gaat om de volgende gegevens:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Bestelling
  • Opmerkingen (voor zover van toepassing)

2. Cookies

Wij verwerken ook gegevens van je, die je indirect aan ons verstrekt. Appeltaartimperium.nl maakt namelijk gebruik van cookies voor  analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Locatiegegevens
  • IP-adres of app IDs
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Websitetaal

De gegevens uit de analytische cookies worden niet gekoppeld aan de overige gegevens die je tijdens het bestelproces verstrekt.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Appeltaartimperium.nl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zullen je gegevens langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen.  Appeltaartimperium verwijdert je meeste gegevens na 2 jaar na het plaatsen van je bestelling. Wij hanteren deze termijn voor administratieve doeleinden.

Delen met anderen

Appeltaartimperium.nl deelt jouw gegevens niet aan derden.

Inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens

Je hebt het recht alle gegevens die wij over je verzamelen in te zien, te laten verwijderen of zo nodig te corrigeren. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder reden je persoonsgegevens verwerken of dat wij persoonsgegevens verwerken die volgens jou niet relevant zijn voor ons selectieproces, kun je contact met ons opnemen. Je kunt je hiervoor wenden tot info@appeltaartimperium.nl. Appeltaartimperium.nl zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Appeltaartimperium.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Copyright Appeltaart Imperium © 2023  Website gemaakt door Roads Technology (onderdeel van Roads)