Algemene voorwaarden

Publieksversie Algemene Leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg.

Roads april 2014

Per 1-1-2013 zijn de algemene leveringsvoorwaarden GGZ van kracht geworden. Hierin is vastgelegd waar een zorgverlenende instelling en een cliënt/deelnemerzich aan moeten houden.

Wat is de overeenkomst Algemene Leveringsvoorwaarden?

Roads wordt gezien als een zorginstelling. Als u begeleiding (individueel en/of in groepsverband=zorg) krijgt van Roads, maakt u afspraken over de begeleiding die zij gaan leveren. Bij die afspraken horen de “algemene leveringsvoorwaarden GGZ”. Dat zijn eigenlijk de voorwaarden waaraan moet worden voldaan bij het leveren van deze zorg. In de algemene leveringsvoorwaarden GGZ staat niet welke zorg u nodig hebt, maar wel waar Roads en ook u zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk is geregeld.

GGZ Nederland, de Landelijke Patiëntenvereniging, de patiënten- en cliëntenfederatie en de Consumentenbond hebben de algemene leveringsvoorwaarden GGZ samen opgesteld. Alle zorginstellingen die lid zijn van GGZ Nederland houden zich aan deze voorwaarden. U kunt de voorwaarden opvragen bij uw zorginstelling. Het is een vrij uitgebreid document. Daarom vindt u hier heel in het kort wat de voorwaarden regelen.

Wanneer gelden deze voorwaarden?

De voorwaarden gelden als u gebruik maakt van Roads en worden hieronder in grote lijnen aangegeven.

Leveringsvoorwaarden:

1. Familie en naastbetrokkene(n). Familie en/of naastbetrokkenen van u hebben recht op overleg met de begeleider over de zorg die u krijgt.Maar alleen als u dat ook wilt. Het kan zijn dat u er bezwaar tegen heeft dat uw begeleider met uw familie overlegt. Dan spreekt Roads met u af hoe het contact met familie of anderen verloopt.

2. Recht op duidelijke informatie. Het is voor u belangrijk dat u alle informatie krijgt die nodig is om goed te kunnen besluiten wat u voor zorg/begeleiding wilt hebben. De algemene leveringsvoorwaarden GGZ sommen op wat voor informatie Roads u moet geven. Bijvoorbeeld informatie over de begeleidingsmogelijkheden, over de intake, over uw rechtspositie, enz.

3. Toestemming en begin van de zorg. U sluit alleen een overeenkomstmet Roads als u dat wilt. U moet daarvoor toestemming geven. Uw begeleider kan vervolgens pas zorg verlenen als u het eens bent met de zorg. Bij Roads is dit vastgelegd in een plan (trajectplan of uitvoeringsplan). Dat kan allemaal mondeling. In de praktijk zal het zo zijn, dat uw begeleider met u bespreekt wat er gaat gebeuren en dat vervolgens de zorg begint, tenzij u het daar niet mee eens bent.

Copyright Appeltaart Imperium © 2023  Website gemaakt door Roads Technology (onderdeel van Roads)